07 travnja, 2020

Ovo je procedura koja se mora proći na svakom graničnom prelazu u Crnoj Gori
Pitanja koja se postavljaju su:

1.Da li ste posljednjih 14 dana bili u Kini, Italiji, Južnoj Koreji, Japanu, Singapuru, Iranu i dr.

2.Da li ste tokom posljednjih 14 dana bili u kontaktu sa nekom osobom koja je bila potvrđeni ili vjerovatni slučaj infekcije novim virusom korona?

3.Da li ste tokom posljednjih 14 dana bili u nekoj zdravstvenoj ustanovi / bolnici u kojoj se liječe oboljeli od infekcije novim virusom korona?

4.Tokom boravka u inostranstvu da li ste posjetili bilo koju pijacu /tržnicu živih životinja u toku posljednjih 14 dana?

Ako je odgovorna bilo koje od navedenih pitanja pozitivan ili se na drugi način ispostavi da bi putnik mogao biti prenosilac virusa granična policija odmah obavještava sanitarne inspektore kako bi tu osobu stavili pod zdravstveni nadzor.

Zdravstveno sanitarna inspekcija prisutna je i na Aerodromu Podgorica i Tivat, a utvrđene procedure rada na aerodromskim graničnim prelazima su sledeće:

1.Službenici SGP postavljaju dolazećim putnicima pitanja da li dolaze iz NR Kine, Italije, Južne Koreje, Japana, Singapura, Irana i dr.

2.U slučaju da se putnik izjasni pozitivno službenici SGP odmah obavještavaju aerodromsko osoblje;

3.Aerodromsko osoblje prenosi informaciju aerodromskom ljekaru, koji odmah na dostavljene kontakte informiše sanitarnog inspektora;

4.Po završetku pasoške kontrole službenici SGP putnika i njegova dokumenta predaju aerodromskom osoblju;

5.Putnik se zadržava u prostoru dolazaka (Gate) u pratnji aerodromskog osoblja do dolaska sanitarnog inspektora;

6.Sanitarni inspektor po dolasku odlazi zajedno sa aerodromskim ljekarom u ambulantu u putničkom terminalu, koja je i do sada korišćena za obavljanje razgovora sa putnicima koji su na ovaj način prepoznati da dolaze potencijalno ugroženih područja.

7.Aerodromsko osoblje putnika usmjerava od prostora dolazaka do ambulante i predaje putnika i njegova dokumenta sanitarnom inspektoru i aerodromskom ljekaru;

8.Sanitarni inspektor obavlja razgovor sa putnikom i po potrebi istoga stavlja pod zdravstveni sanitarni nadzor, informiše o daljem postupanju u slučaju pojave određenih simptoma i putniku predaje njegova putna dokumenta, nakon čega putnik napušta Aerodrom.

Iz Vlade napominju i da se u slučaju potrebe obavještava epidemiolog IJZ i traži se njegova asistencija.

-Aerodromski ljekar za potrebe Aerodroma nastavlja da vodi zaseban protokol o svim putnicima sa kojima je obavljen razgovor, uz evidenciju: imena i prezimena putnika, broja leta kojim je doputovao, područja iz kojeg dolazi i da li je stavljen pod zdravstveni sanitarni nadzor – napomenuli su iz Vlade.


Pokazite svoju zahvalnost i uplatite!!!
(Visited 25 times, 1 visits today)

Related posts